Pojam
Povlastica pridruženih trgovačkih društava

Porezna olakšica (tax relief) ili izuzeće odobreno za raspodjelu dividendi rezidentne tvrtke kćeri (subsidiary companv) svom trgovačkom društvu roditelju (parent company) koje je vlasnik određenoga minimalnog postotka dionica, s ciljem izbjegavanja dvostrukog (ili višestrukog) oporezivanja tih dividendi. U nekim zemljama kapitalni dobici od prodaje udjela također su oslobođeni oporezivanja.
Potreban postotak udjela u tvrtki kćeri razlikuje se od zemlje do zemlje, a može se primjenjivati i zahtjev za minimalnim razdobljem držanja udjela. Prema propisima nekih zemalja ili prema nekim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, opisana je povlastica proširena na dividende primljene i od rezidentnih i od nerezidentnih (non-resident) pridruženih društava. Povlastica pridruženih trgovačkih društava poznata je i kao izuzeće na temelju dioništva (participation exemption) ili kao povlastica zbog razdoblja značajnog držanja vrijednosnica.

Arbutina, Porezni leksikon