Pojam
Potraživanje

Novac što ga netko duguje kompaniji, ali ga ona još nije primila. Računovođe i bankari pomno prate tu brojku.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik