Porez na poslovanje

Ime dano odredenom posebnom oporezivanju trgovačkih društava. Oporezivanje trgovačkih društava može poprimiti ove oblike:
- poseban porez na dohodak trgovačkih društava (business income) i  neto imovinu, a u nekim slučajevima na platnu listu; takav porez za trgovačko društvo uobičajeno razrezuje kao dodatak porezu na dohodak fizičkih ili pravnih osoba (corporate income tax) i porezu na neto imovinu (net worth tax)
- godišnja poslovna pristojba (business licence fee)
- porez na bruto prihod; može biti klasificiran kao prethodnik općem    porezu na dohodak
- porez na bruto primitke; može biti klasificiran kao prethodnik općem porezu na promet (sales tax).
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž