Pojam
Porez na poslovanje

Ime dano odredenom posebnom oporezivanju trgovačkih društava. Oporezivanje trgovačkih društava može poprimiti ove oblike:
- poseban porez na dohodak trgovačkih društava (business income) i  neto imovinu, a u nekim slučajevima na platnu listu; takav porez za trgovačko društvo uobičajeno razrezuje kao dodatak porezu na dohodak fizičkih ili pravnih osoba (corporate income tax) i porezu na neto imovinu (net worth tax)
- godišnja poslovna pristojba (business licence fee)
- porez na bruto prihod; može biti klasificiran kao prethodnik općem    porezu na dohodak
- porez na bruto primitke; može biti klasificiran kao prethodnik općem porezu na promet (sales tax).
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe