Pojam
Podosiguranje

Osiguranje u kojem je prilikom sklapanja police osiguranja vrijednost osiguranog predmeta bila veća od ugovorene svote. Iznos naknade u slučaju nastanka osiguranog slučaja smanjuje se razmjerno u odnosu osigurane svote i vrijednosti predmeta osiguranja.

Vezani pojmovi
Vezane grupe