Pojam
Početna olakšica

Odbitak po osnovi amortizacije (depreciation) u prvoj godini u kojoj dospijeva porezni odbitak za imovinu (asset) na koju se olakšica odnosi. Odbitak je obično propisan kao dodatak redovnom godišnjem odbitku. Dok je posljednji općenito izračunan uz uzimanje, u određenoj mjeri, u obzir stvarnog prirodnog trošenja (wear and tear) imovine s obzirom na njezin procijenjeni iskoristivi vijek (useful life), početna je olakšica obično zamišljena kao poticaj za ohrabrcnjc poduzetnika na uvođenje novih pogona i opreme (plant and machinery) itd. Takvi odbici (deductions) mogu biti smatrani i priznanjem činjenice da najveće smanjenje vrijednosti (value) imovine koja se amortizira nastaje u prvoj godini nakon kupnje.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi