Početna olakšica

Odbitak po osnovi amortizacije (depreciation) u prvoj godini u kojoj dospijeva porezni odbitak za imovinu (asset) na koju se olakšica odnosi. Odbitak je obično propisan kao dodatak redovnom godišnjem odbitku. Dok je posljednji općenito izračunan uz uzimanje, u određenoj mjeri, u obzir stvarnog prirodnog trošenja (wear and tear) imovine s obzirom na njezin procijenjeni iskoristivi vijek (useful life), početna je olakšica obično zamišljena kao poticaj za ohrabrcnjc poduzetnika na uvođenje novih pogona i opreme (plant and machinery) itd. Takvi odbici (deductions) mogu biti smatrani i priznanjem činjenice da najveće smanjenje vrijednosti (value) imovine koja se amortizira nastaje u prvoj godini nakon kupnje.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž