Opća uplatnica

Opća uplatnica upotrebljavala se kao gotovinski i kao bezgotovinski nalog platnog prometa. Kao gotovinski instrument služila je za uplate u korist vlastitog računa sudionika platnog prometa te uplate građana i građansko-pravnih osoba na račune koji se vode u Zavodu za platni promet. (FINA) "Opća se uplatnica upotrebljavala i kao bezgotovinski nalog platnog prometa pri obračunu bariranih čekova i kad pravna osoba obračunava gotovinske isplate u skladu s propisom kojima se uredivalo utvrđivanje blagajničkog maksimuma i plaćanja gotovinom.
Više nije u upotrebi.

Srb, Matić, Bankarstvo

 

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž