Pojam
Ocjena rizika

Utvrđivanje svih okolnosti koje utječu na rizičnost i stupanj vjerojatnosti ostvarenja osiguranog slučaja: a) prilikom sklapanja ugovora o osiguranju na temelju podataka ugovaratelja osiguranja:, skica, tehničkih izvještaja, liječničkog pregleda, uvida itd.; b) u toku trajanja osiguranja iz prijava osiguranika ili revizije rizika. Realno utvrđena veličina i težina rizika omogućuje određivanje potrebne premije osiguranja, utvrđivanje visine moguće štete te u odnosu na vlastita sredstva osiguranja, visinu samopridržaja i dijela za suosiguranje ili reosiguranje

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezani pojmovi