Ocjena rizika

Utvrđivanje svih okolnosti koje utječu na rizičnost i stupanj vjerojatnosti ostvarenja osiguranog slučaja: a) prilikom sklapanja ugovora o osiguranju na temelju podataka ugovaratelja osiguranja:, skica, tehničkih izvještaja, liječničkog pregleda, uvida itd.; b) u toku trajanja osiguranja iz prijava osiguranika ili revizije rizika. Realno utvrđena veličina i težina rizika omogućuje određivanje potrebne premije osiguranja, utvrđivanje visine moguće štete te u odnosu na vlastita sredstva osiguranja, visinu samopridržaja i dijela za suosiguranje ili reosiguranje

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezani pojmovi

 1. Aktuar
 2. Lloyd's
 3. Premija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž