Pojam
Aktuar

Aktuar je osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerovatnoće nastanka bilo pozitivnih bilo negativnih događaja koji utiču na buduće poslovanje ili događaje.  Aktuar se koristi aktuarskom i finacijskom matematikom, teorijom vjerovatnoće i statistikom pri određivanju potencijalnih rizika po poduzeće, nastalih iz poslovnih i financijskih odluka poduzeća. Aktuari su veoma važni za poslovanje osiguaravajućih kuća. U Hrvatskoj postoji Hrvatsko aktuarsko društvo.

Definicija 2:
Aktuar je matematičar specijaliziran za područje životnih osiguranja odnosno osiguranja uopće. Aktuarskom matematikom izračunavaju se elementi za osiguranje života i rente (premija, miza, matematička rezerva) te matematičko-statističke osnovice za izravnavanje rizika u osiguranju u svim ostalim vrstama (tarifa premija, samopridršaj ti osiguranju, rezerve sigurnosti itd.).

Vezane grupe