Aktuar

Aktuar je osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerovatnoće nastanka bilo pozitivnih bilo negativnih događaja koji utiču na buduće poslovanje ili događaje.  Aktuar se koristi aktuarskom i finacijskom matematikom, teorijom vjerovatnoće i statistikom pri određivanju potencijalnih rizika po poduzeće, nastalih iz poslovnih i financijskih odluka poduzeća. Aktuari su veoma važni za poslovanje osiguaravajućih kuća. U Hrvatskoj postoji Hrvatsko aktuarsko društvo.

Definicija 2:
Aktuar je matematičar specijaliziran za područje životnih osiguranja odnosno osiguranja uopće. Aktuarskom matematikom izračunavaju se elementi za osiguranje života i rente (premija, miza, matematička rezerva) te matematičko-statističke osnovice za izravnavanje rizika u osiguranju u svim ostalim vrstama (tarifa premija, samopridršaj ti osiguranju, rezerve sigurnosti itd.).

Vezane grupe

 1. Osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž