Nenaplativo potraživanje

Nenaplativo potraživanje od kupaca jest gubitak prihoda koji zahtijeva, kroz ispravno knjiženje, smanjenje iznosa na računu potraživanja od kupaca i odnosno smanjenje na računu prihoda i vlasničke glavnice. Glavni problem u knjiženju nenaplativih potraživanja od kupaca jest utvrđivanje vremena kad se gubitak knjiži. Koriste se dva opća postupka: a) Metoda direktnog otpisa - knjiženje se ne vrši dok se određeni račun definitivno ne odredi kao nenaplativ. Tada se gubitak knjiži u korist računa potraživanja od kupaca ina teret računa troška sumnjivih potraživanja; b) Metoda ispravka vrijednosti - radi se procjena iznosa očekivanih nenaplativih računa svih prihoda od prodaje ili svih nenaplaćenih potraživanja. Ta se procjena knjiži kao trošak i posredno smanjenje potraživanja od kupaca (preko povećanja računa ispravka vrijednosti) u razdoblju u kojem je knjižena prodaja.

Zgombić, Business dictionary

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž