Mjenični protest, protest mjenice

Akt nadležnog općinskog suda kojim se naređuje da osoba koja je na to obvezana mjenicom izvrši činidbu koja je propuštena, kao isplatu, akcepti- ranje. Protest se podiže da bi se održali u obvezi regresni dužnici i da bi se moglo ostvariti pravo potraživanja protiv akceptanta za čast (honoranta). Protest može biti zbog: a) neakceptiranja mjenice, b) neplaćanja mjenice, c) neplaćanja protest¬nih troškova; d) neizdavajanja akceptnog primjerka (perkvizicioni protest); 2. ispra¬va izdana od nadležnog općinskog suda o izvršenom protestu.
 

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe

 1. Ekonomija
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž