Pojam
Metoda usporedive dobiti

Prema propisima SAD-a, CPM je metoda određivanja naknade (consideration) pri nepristranoj transakciji za prijenos nematerijalne imovine (intangibile property) u slučajevima kada ni metoda odgovarajuće transakcije (MOT) (matching transaction method, MTM) ni metoda usporedive podesive transakcije (UPT) (comparable adjustable transaction method, CAT) nisu primjenjive. Metodom usporedive dobiti utvrđuje se naknada pri nepristranoj transakciji pozivom na usporedivi raspon dobiti (URD) (comparable profit interval, CPI) strane koja se provjerava. Ako se na dohodak provjeravane strane kakav je prikazan u pravodobnoj američkoj poreznoj prijavi return) ne može primijeniti URD, dohodak će se morati prilagoditi.
Metoda djeluje tako da iziskuje usporedbu dohotka o kojem je riječ, a koji proizlazi iz stvarno naplaćene naknade u nadziranom prijenosu s takvim dohotkom sličnih poreznih obveznika koji nisu nadzirani.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi