Glavna skupština

Organ dioničkog društva i komanditnog društva na dionice u kome dioničari mogu ostvariti svoja dioničarska prava (Parlament-skupština dioničara). Glavna skupština mora se održati najmanje jedanput godišnje. Ona odlučuje o postavljanju članova Nadzornog odbora (izuzeti su predstavnici djelatnika), o upotrebi bilančne dobiti, o otpuštanju-smjenjivanju članova Uprave i Nadzornog odbora, o postavljanju revizora godišnjeg obračuna, o promjenama Statuta, mjerama za povećanje kapitala, postavljanju posebnih revizora, likvidaciji društva kao i o pitanjima poslovođenja ukoliko je to zahtijevala Uprava. U pravilu odluke Glavne skupštine mogu biti usvojene jednostavnom natpolovičnom većinom, ukoliko zakonom ili statutom nije propisana obveza drukčijeg većinskog odlučivanja.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž