Pojam
Glavna skupština

Organ dioničkog društva i komanditnog društva na dionice u kome dioničari mogu ostvariti svoja dioničarska prava (Parlament-skupština dioničara). Glavna skupština mora se održati najmanje jedanput godišnje. Ona odlučuje o postavljanju članova Nadzornog odbora (izuzeti su predstavnici djelatnika), o upotrebi bilančne dobiti, o otpuštanju-smjenjivanju članova Uprave i Nadzornog odbora, o postavljanju revizora godišnjeg obračuna, o promjenama Statuta, mjerama za povećanje kapitala, postavljanju posebnih revizora, likvidaciji društva kao i o pitanjima poslovođenja ukoliko je to zahtijevala Uprava. U pravilu odluke Glavne skupštine mogu biti usvojene jednostavnom natpolovičnom većinom, ukoliko zakonom ili statutom nije propisana obveza drukčijeg većinskog odlučivanja.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik