Pojam
Fiktivno trgovačko društvo

Fiktivno trgovačko društvo ili "Papirnato" trgovačko društvo (paper company), trgovačko društvo "ljuštura" (shell company) ili trgovačko društvo "štedna kašica" (money box company) tj. trgovačko društvo koje je ispunilo samo osnovne uvjete za organiziranje (npr. zadovoljenjem propisa o inkorporiranju) i registriranje u određenoj državi. Trgovačko društvo u biti postoji samo na papiru jer nema ureda, poslovne imovine (business assets), poslovnih direktora niti zaposlenih, nego samo adresu osobe (često je to banka ili odvjetnik) kojoj se mogu uputiti pisma. Stvarna komercijalna djelatnost obavlja se u drugoj državi. Trgovačko društvo "poštanski sandučić", koje se obično smatra temeljnim društvom (base company), općenito se osniva u državi s niskim ili nikakvim poreznim opterećenjem, tj. u poreznom utočištu (tax haven), i često se osniva radi skretanja toka dobiti (profits).

Arbutina, Porezni leksikon