Pojam
Depoziti na tekuće i žiro račune

Depoziti na tekuće i žiro račune ili kratkoročni ulozi čine novčana sredstva trgovačkih društava, javnih poduzeća, institucija, države i fizičkih osoba na tim računima. Ova sredstva služe za sva plaćanja između ovih subjekata i to uglavnom knjižnim putem (depozitni novac) a rjeđe i u gotovini. Plaćanje gotovinom zbog svoga značaja i utjecaja prvenstveno na fiskalnu sferu su uređeni zakonom. Ujedno ova sredstva služe poslovnoj banci za formiranje njenog kreditnog potencijala.

Srb, Matić, Bankarstvo