Pojam
Ciljevi računovodstva
Ciljevi računovodstva još nisu strogo definirani. Koliko god da je računovodstvena struka donekle uspjela postići dogovor oko odgovarajućeg računovodstvenog praćenja nekih specifičnih područja struke, još uvijek se nije složila oko određenja osnovnih računovodstvenih ciljeva. Ne radi se o nedovoljno širokom definiranju nekog pitanja - jedno društvo predlaže poštenje kao jedno od osnovnih načela - već ne postoji neka opća suglasnost o ciljevima koja bi pomogla računovođama da svoja razilaženja u mišljenu pomire pozivanjem na njih. Računovodstvo ipak nije egzaktna znanost. Ono je prije društvena znanost - njegovi koncepti, utemeljeni u sustavu vrijednosti društva u kojem djeluje, društveno su određeni i izraženi. Stoga u budućnosti, kao i u prošlosti, može biti jednako teško postići opću suglasnost o određenju osnovnih ciljeva. Činjenica da je određenje računovodstvenih standarda u osnovi politički postupak koji uključuje mnogo zainteresiranih strana čini postizanje takvog dogovora još težim. No, nakon što se složimo s općeprihvaćenim zaključkom da je 'temeljni cilj financijskih izvještaja pružiti informacije koje će biti od koristi pri donošenju gospodarstvenih odluka', preostaje nam još dva značajna cilja: a) cilj financijskih izvještaja jest pružiti informacije ulagačima i vjerovnicima pomoću kojih će predviđati, uspoređivati i procjenjivati moguće novčane tokove u pogledu iznosa, vremenskog rasporeda i neizvjesnosti; b) cilj financijskih izvještaje pružiti korisnicima informacije ulagačima i vjerovnicima pomoću kojih će predviđati, uspoređivati i procjenjivati mogućnosti stjecanja zarade nekog društva.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe