Pojam
Carinsko skladište
Carinsko skladište služi za smještaj neocarinjene robe. Prema carinskim pro­pisima smatra se da je ta roba u inozemstvu.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe