Pojam
Bruto zarađena premija

Bruto zarađena premija (engl. gross earned premium, njem. verdiente Bruttobeitrage), dio bruto premije koji osiguravatelju stvarno ostane od ukupno fakturirane premije. Ona je prihodovna stavka računa dobiti i gubitka osiguravatelja. To je zbroj —>bruto fakturirane premije i razlike prijenosne premije osiguranja tekuće godine i prijenosne premije osiguranja prethodne godine, od čega se oduzima premija predana u reosiguranje. U računovodstvu  društava za reosiguranje bruto zarađena premija sastoji se od primjene premije osiguranja iz zemlje i iz inozemstva i predane premije reosiguranja u zemlji i u inozemstvu.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja