Akreditiv s odgođenim plaćanjem

Akreditiv s odgođenim plaćanjem je akreditiv u kojem bankovna obveza isplate akreditivne svote korisniku akreditiva ne dospi¬jeva odmah po podnošenja urednih dokumenata i isteka roka za njihovo ispitivanje od strane banke. Takvim akreditivima obveza dospijeva u onome roku koji je naznačen u samome akreditivu, pri čem se taj rok može odrediti na bilo koji od uobičajenih načina određivanja rokova (točan dan, istek određenog broja dana, tjedana i si.). Gospodarski, takvim akreditivom može se postići kratkoročno kreditiranje kupca od strane prodavaoca

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe

 1. Korporativne financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž