Pojam
Životno i rentno osiguranje vezano uz jedinice in

  Kod životnog i rentnog osiguranja vezanog uz jedinice investicijskih fondova, odnosno tzv. unit –linked proizvoda ili fond polica, ugovaratelj osiguranja sam snosi rizik ulaganja, a visina ugovorene svote ovisi o kretanju cijene vrijednosnica, odnosno udjela investicijskog fonda na tržištu kapitala. Prilikom sklapanja takvih ugovora osiguratelj je dužan ugovaratelja osiguranja pisano obavijestiti i o prospektu fonda, a  naročito o strukturi ulaganja.