Pojam
Čista imovinska šteta

Čista imovinska šteta (njem. reiner Vormogeusschaden), pojam koji dolazi iz njemačkog pravnog sustava, a označava štetu nastalu bez oštećenja ili uništenja stvari, odnosno bez ozljede ili smrti neke osobe. Nastaje (ne)poduzimanjem neke pravne radnje. U pravilu je isključena iz osnovnog osigurateljnog pokrića, pa se njezino pokriće mora posebno ugovoriti. Tako je isključena i kod osiguranja autoodgovornosti. Kod nekih ugovora o osiguranju, po svojoj prirodi, čini osnovni rizik. Npr. kod osiguranja od odgovornosti za obavljanje djelatnosti odvjetnika, javnih bilježnika, revizora i sl.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezani pojmovi
Vezane grupe