Pojam
Čekovni razračun

Osoba A ima RAČUN U banci X, a osoba B u banci Y. Kada A napiše ček osobi B, on prelazi od banke X u banku Y; banke ga obračunavaju zadužujući račun osobe A i prenoseći navedeni iznos na račun osobe B. Razračun čekova započeo je u kavanama ulice Lombard u Londonu, gdje su se sastajali bankovni službenici kako bi razmjenjivali svežnjeve čekova.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik