Pojam
Vodeći broj banke

Vodeći broj banke je identifikacijski broj kojeg određuje HNB, a koji se koristi pri obavljanju platnog prometa. Vodeći broj banke sastoji se od 7 brojeva gdje su prvih 6 znamenki jedinstvene za banku, a sedma znamenka je kontrolna.

Vodeći brojevi banaka u Hrvatskoj

Naziv banke Vodeći broj banke
ADDIKO BANK d.d. Zagreb 2500009
AGRAM BANKA d.d. Zagreb 2481000
BANKA KOVANICA d.d. Varaždin 4133006
BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatska 2488001
CROATIA BANKA d.d. Zagreb 2485003
ERSTE &STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka 2402006
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb 2493003
HRVATSKA NARODNA BANKA 1001005
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb 1 2390001
IMEX BANKA d.d. Split 2492008
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag 2380006
J&T banka d.d. Varaždin 2489004
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac 2400008
KENTBANK d.d. Zagreb 4124003
OTP BANKA d.d. Split 2407000
PARTNER BANKA d.d. Zagreb 2408002
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica 2386002
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2340009
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb 2484008
SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor 2403009
SBERBANK d.d. Zagreb 2503007
SLATINSKA BANKA d.d. Slatina 2412009
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb 2360000
Vezane grupe