Pojam
Trgovački sud

Dio sudbene vlasti koji odlučuje u sporovima koji su zakonom stavljeni unjegov djelokrug. To se odnosi  prije svega na parnične postupke u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada, prestanka i članstva u trgovačkim društvima, sporovima o zaštiti  i upotrebi izuma, uzoraka, modela i žigova, prava na upotrebu tvrtke i sporova iz automatskog prava.

Sud koji odlučuje o ssporovima vezanim uz poslovanje.

Vezane grupe