Pojam
Stambena štedionica

Specijalizirana financijska institucija koja prima štedne uloge (novčane depozite) najšireg stanovništva. Štediša može biti svaka fizička osoba a to postaje sklapanjem ugovora o stambenoj štednji. Za izračun oko toga kako do stambenog kredita preporuča se koristi kalkulatore, koji vam pomažu uvijediti vaše financijske kapacitete za kredit.