Pojam
Smjernica

Vrsta pravnih propisa koje izdaju ovlaštena tijela Europske unije (European Union), tj. Europska komisija (European Comission) ili Vijeće Europske unije (Council of European Union). Adresati Smjernica su države članice, koje trebaju provesti nužne promjene u svojim propisima radi udovoljenja uvjetima nekog od ugovora EZ-a. Smjernicom se ustanovljuju njezini ciljevi, posebne odredbe koje moraju biti ozakonjene i dan od kojega odredbe moraju biti primjenjivane (v. Subsidiarity, principie of). Stoga Smjernica obvezuje s obzirom na rezultate koje treba postići, ali su države članice slobodne odrediti način na koji će Smjernica biti primijenjena. Ako država članica propusti primijeniti odredbe Smjernice u određenom vremenu, Smjernica može postati neposredno primjenjiva, tj. načelo izravnog učinka omogućuje da Smjernica postane obvezujuća za državu člani¬žcu čak i ako ona nije donijela propise za njezinu primjenu. Smjernice su glavno sredstvo usklađenja pravnih sustava država članica s obzirom na PDV i na druge poreze i oblik su sekundarnog zakonodavstva

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe