Pojam
Sanacija

Reorganizacija poduzeća s teškoćama u poslovanju uglavnom putem uspostavljanja novih financijskih odnosa - bitnim promjenama financijskog stanja poduzeća. Često je sanacija povezana sa pročišćavanjem kapitala; nagomilani (postojeći) gubici se kompenziraju s raspoloživim vlastitim kapitalom (smanjivanje kapitala), i na kraju se unosi novi vlastiti kapital (povećanje kapitala).

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe