Pojam
Reciprocitet

Davanje odredenih povlastica strane A strani B pod uvjetom da strana B također te povlastice daje strani A. Reciprocitet je princip koji se uvelike primjenjuje u međunarodnom bankarstvu. Nadležni organ jedne zemlje dopušta stranim bankama rad na svom terenu, ako vlasti tih stranih banaka dopuste to u svojoj zemlji bankama iz zemlje dotičnog organa.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe