Pojam
Porez na špekulativne poslove

Dobici i gubici iz prodaje stvari privatne imovine su općenito porezno neobuhvaćeni, iako su takvi dobici od prodaje pod određenim pretpostavkama oporezovani porezom na dohodak, kod kojih je razdoblje između nabavke i prodaje stvari kraći od 2 godine (kod nekretnina) ili 6 mjeseci (kod ostalih stvari, posebice kod vrijednosnica) i gdje je prijeđena granica oslobođenja (dobici od prodaje umanjeni za troškove - gubitke prodaje).

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe