Pojam
Opcija u stranoj valuti

Ugovor o opciji (option) kojim ugovorna strana stječe pravo, ali ne i obvezu razmjene određenog iznosa jedne valute za drugu po unaprijed određenom tečaju na određeni budući datum ili prije njega. Za instituciju koja preuzima opciju rizik se sastoji u izloženosti promjenama tečajeva razmjene dviju valuta. Opcije mogu biti ugovorene na tržištima neuvrštenih vrijednosnih papira (over the counter), tj. neposredno između strana, ili putem registriranih burzi, koje imaju standardizirane uvjete i datume isporuke, te se na njima može i trgovati opcijama.

Arbutina, Porezni leksikon