Pojam
Nadzorni odbor

Zakonski propisan organ za dionička društva , komanditna društva na dionice, zadruge kao i društva s ograničenom odgovornošću ako imaju više od 500 zaposlenih kao i rudarska društva koja imaju svojstvo pravne osobe forme (oblici) trgovačkih društava). Njegove članove biraju dijelom udjelničari (vlasnici) (Glavna skupština d.d.; Opća skupština zadrugara; Skupština ortaka d.o.o.), a dijelom zaposleni. U rudarstvu vrijedi posebna regulacija (pravila). Najhitniji zadaci Nadzornog odbora su:
— postavljanje Uprave dioničkog društva, odnosno poslovnog rukovodstva dioničkog društva s ograničenim jamstvom
— nadzor i savjetovanje Uprave, odnosno poslovnog rukovodstva
— kontrola godišnjeg obračuna i poslovnog izvješća, kao i izvješća sa skupštine

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe