Pojam
Konsolidirana bilanca

Iz bilanci različitih jednom koncernu pripadajućih poduzeća sačinjena bilanca. Kod konsolidacije se međusobno kompenziraju interni odnosi u koncernu (uzajamna potraživanja, obveze, participacije u kapitalu i dobici). Pod konsolidiranom bilancom bankovnog sustava podrazumijeva se cjelovito obuhvaćena bilanca središnje banke i kreditnih institucija. U ovoj bilanci iskazana su dakle samo potraživanja i obveze bankovnog sektora prema tuzemnim (rezidentnim) nebankarskim subjektima (nebankama) kao i prema nerezidentima. Iz ove bilance mogu se izračunati kreditni volumen i novčana masa.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe