Pojam
Gotovinski zajam

Gotovinski krediti su nenamjenski krediti koje banke odobravaju pojedincima za premoščivanje problema s likvidnošću. Kod takvih kredita  kao instrument osiguranja koriste se mjenice i administrativne zabrane na plaće. Za usporedbu gotovinskih kredita koristi kalkulator izračuna najpovoljnijega na tržištu.

Ne lutaj od banke do banke.

Vezane grupe