Pojam
Goodwill

Nematerijalna imovina (asset) koja se sastoji od vrijednosti (value) dohodovne sposobnosti, smještaja, organizacije marketinga, reputacije, klijentele itd. nekoga poduzeća. Goodwill može biti prenosiv uz naknadu (consideration) na drugog poduzetnika pri prodaji tekućeg posla (going concern). Metode usvojene za vrednovanje pribavljenog goodwilla i način na koji se može uzeti u obzir njegova amortizacija (depreciation) za potrebe oporezivanja razlikuju se od zemlje do zemlje, a u skladu s time, i njegova kapitalizacija može ovisiti o volji strana.

Arbutina, Porezni lesikon