Pojam
Dezinvestiranje

Dezinvestiranje je prodaja nekih poslovnih dijelova društva, te je postala više prihvaćenom strategijom rasta od diversifikacije. Prodaja sredstava podrazumijeva djelomičnu ili potpunu pretvorbu, prodaju ili preraspodjelu osoba, novčanih sredstava, zaliha, pogona, opreme i proizvoda. To je postupak eliminiranja dijela društva radi naknadne upotrebe oslobođenih sredstava u neku drugu svrhu. Prodaja sredstava može uključivati proizvodnu, marketinšku, istraživačku ili neku drugu poslovnu funkciju. Matično društvo može prodati jedan svoj dio jer treba sredstva za otplatu duga. Dio društva može biti prodan u sljedećim slučajevima: a) ako ne donosi prihvatljiv povrat na uloženi kapital; b) ako ne donosi dovoljno novčanih tokova; c) ako se ne uklapa u opću strategiju društva; d) ako je vrijednost pojedinih dijelova veća od vrijednosti cjeline.

Zgombić, Business dictionary

Vezani pojmovi