Pojam
Arbitražni posao

Postupak kupovanja neke robe, što može obuhvaćati i novac ili vrijeđnosnice (securities), i njezino istodobno prodavanje na drugom tržištu, s ciljem ostvarenja dobiti na razlici cijena. Arbitražne transakcije općenito uključuju vrlo složene financijske instrumente (v. Derivative financial instruments). Dobici (profits) osobe koja poduzima arbitražni posao (tj. arbitranta) uobičajeno se oporezuju u zemlji njegove rezidentnosti (residence).
Pojam se također može odnositi na praksu izdavanja potvrda o dugovanju, obično od oporezivanja izuzetih obveznica (bonds), i zatim ulaganja zaduženjem dobivenog iznosa u obveznice kojima se ostvaruje veći prinos.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe