Pojam
Alternativna obveza

Alternativna obveza je obveza kada dužnik duguje dvije činidbe ili više njih, ali ispunjenjem jedne od njih, oslobađa se obveze. U pravilu, zasniva se ugovorom, ali može i jednostranim aktom, pa i na temelju zakona. Izbor se smatra obavljenim kad strana kojoj pripada pravo izbora izvijesti drugu stranu o onome što je izabrala, a od toga trenutka izbor se više ne može mijenjati bez pristanka druge strane. Pravo izbora prestaje i kad je dužnik počeo ispunjavati bilo koju od činidba.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezani pojmovi