Pojam
Zajednička imovina

Sustav bračnog vlasništva nad imovinom koji prevladava u nekim zemljama i u nekim saveznim državama SAD-a, u kojemu se imovina stečena tijekom braka smatra dijelom zajedničke bračne imovine, a svaki je bračni drug vlasnik polovice te imovine. Imovina koja je prije sklapanja braka bila u vlasništvu jednog bračnog druga i imovina koju je stekao jedan bračni drug tijekom braka kao poklon, nasljedstvo ili ostavinu uobičajeno se smatra zasebnom imovinom tog bračnog druga i nije dio zajedničke imovine.

Arbutina, Porezni leksikon