Pojam
Ulazni porez

Pojam kojim se u vezi s PDV-om označava porez sadržan u cijenama pri kupovinama što ih obavi trgovac ili poduzetnik koji je u mogućnosti ostvariti odbitak tog poreza što su ga platili njegovi dobavljači na robu koju su mu isporučili, a koja čini njegove ulaze (inputs) (usp. Output tax)

Arbutina, Porezni leksikon