Pojam
Ugovorno-kontrolni poslovi banke

Ugovorno-kontrolni poslovi također spadaju u kategoriju bankarskih poslova novijeg datuma.
Uglavnom se radi o određenim poslovima kontrole te poslovima za i potrebe uprave (državnih organa). Najčešće su ti poslovi u domeni središnje banke, a odnose se na poslove izvršavanja državnog proračuna i slično. Ugovorno-kontrolne poslove mogu obavljati i poslovne banke. Njihova uloga je slična ulozi središnje banke, ali na razini nižih političkih I zajednica, u Hrvatskoj npr. županija i dr.
 

Srb, Matić, Bankarstvo
 

Vezane grupe