Pojam
Ugovorena svota

Predstavlja maksimalni iznos do kojega je osiguravatelj u obvezi isplate u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

Vezane grupe