Pojam
Udruženje osiguratelja pri Hrvatskoj gospodarskoj

  Udruženje osiguratelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovano je 1994. s ciljem: 1. zaštite, zastupanja i promicanja zajedničkih interesa članica udruženja, tj. društava za osiguranje / društava za reosiguranje registriranih u Republici Hrvatskoj, pred tijelima vlasti i drugim organizacijama, 2. poticanja razvoja i unapređenja hrvatskog tržišta osiguranja te 3. širenja i podizanja kulture osiguranja u skladu s općim značajem društvene i gospodarske funkcije osiguranja. U okviru Udruženja djeluju Odbor za životna osiguranja, Odbor za zdravstvena osiguranja, Odbor za neživotna osiguranja, Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo te Odbor za računovodstvo i fi nancije čiji je zadatak rješavati tekuća pitanja u obavljanju osigurateljne djelatnosti.

Vezane grupe