Pojam
Troškovi konverzije

Troškovi konverzije je zbroj direktnog materijala i direktnog rada u direktnim troškom proizvodnje. Pod proizvodnjom se podrazumijeva pretvaranje (konverzija) sirovina u gotove proizvode. Direktan rad i indirektni troškovi proizvodnje neophodni su da bi došlo do tog procesa. Stoga se zbroj direktnog rada i indirektnih troškova proizvodnje naziva troškom konverzije.

Zgombić, Business dictionary