Pojam
Trošak dopreme

Trošak dopreme je pojam koji se rabi u svezi s uvozom robe, a znači ukupan zbroj troškova vezanih za robu o kojoj je riječ, iznosa carine propisane za tu robu i troška njezina istovara.

Vezani pojmovi
Vezane grupe