Pojam
Trgovačka društva u odnosu brat-sestra

Dva ili više trgovačkih društava koja su u vlasništvu istih dioničara i koja oni nadziru. Izrazom se opisuju trgovačka društva na istoj razini ili u istom položaju na "porodičnom stablu" trgovačkih društava. Primjerice, svaki od dioničara A, B i C vlasnik je jedne trećine dionica u trgovačkim društvima X, Y i Z. Društva X, Y i Z nazivaju se trgovačkim društvima braćom i sestrama. Ako, pak, društvo Z drži dionice u trgovačkom društvu M, društvo M ne bi bilo u bratsko-sestrinskom odnosu prema dmštvima X, Y ili Z jer su posljednja na višoj razini.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe