Prijenos

Porezni obveznik (taxpayer) može ponekad prenijeti odbitke (deductions) od dohotka, dobiti (profits) ili umanjenja poreza koja ne mogu biti iskorištena u određenoj računovodstvenoj godini na sljedeće godine (prijenos unaprijed) ili na prethodne godine (prijenos unatrag). U većini zemalja poduzetnik koji ostvari gubitak u jednoj računovodstvenoj godini može prenijeti taj gubitak unaprijed da bi on bio odbijen od dobiti ostvarene u sljedećoj godini. U malobrojnim slučajevima gubici moraju biti ravnomjerno raspoređeni na sljedeće četiri ili pet godina. Prijenos gubitaka unatrag, da bi oni bili odbijeni od dobiti ostvarene u prethodnim godinama, dopuštenje u manjem broju država i obično je ograničen na jednu ili dvije godine. Ponekad je prijenos unatrag ograničen na određeni iznos.
Odbici od poreza, kao što je odbitak poreza plaćenog u inozemstvu, odbitak po osnovi ulaganja, odbitak po osnovi zapošljavanja itd., mogu ponekad biti preneseni ako ne mogu biti iskorišteni u godini kad je pravo na odbitak ostvareno.
.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Povratna kupnja

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž