Pojam
Prijenos

Porezni obveznik (taxpayer) može ponekad prenijeti odbitke (deductions) od dohotka, dobiti (profits) ili umanjenja poreza koja ne mogu biti iskorištena u određenoj računovodstvenoj godini na sljedeće godine (prijenos unaprijed) ili na prethodne godine (prijenos unatrag). U većini zemalja poduzetnik koji ostvari gubitak u jednoj računovodstvenoj godini može prenijeti taj gubitak unaprijed da bi on bio odbijen od dobiti ostvarene u sljedećoj godini. U malobrojnim slučajevima gubici moraju biti ravnomjerno raspoređeni na sljedeće četiri ili pet godina. Prijenos gubitaka unatrag, da bi oni bili odbijeni od dobiti ostvarene u prethodnim godinama, dopuštenje u manjem broju država i obično je ograničen na jednu ili dvije godine. Ponekad je prijenos unatrag ograničen na određeni iznos.
Odbici od poreza, kao što je odbitak poreza plaćenog u inozemstvu, odbitak po osnovi ulaganja, odbitak po osnovi zapošljavanja itd., mogu ponekad biti preneseni ako ne mogu biti iskorišteni u godini kad je pravo na odbitak ostvareno.
.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi