Pridružena trgovačka društva

Opći pojam koji se rabi radi opisa odnosa između dvaju ili više trgovačkih društava vezanih zajedničkim interesom. Interes može biti posredan ili neposredan, a najniža razina interesa koja se zahtijeva da se dva trgovačka društva smatraju povezanima različita je od države do države, u skladu s kontekstom u kojem se pojam upotrebljava. Pojam gotovo uvijek obuhvaća odnos trgovačkog društva majke i trgovačkog društva kćeri, kao i trgovačkih društava braće i sestara (brother-sister corporations); može također obuhvatiti i manje bliske odnose (usp. Independent enterprises).

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž