Prestanak trgovačkog društva

Trgovačko društvo prestaje ako ugovor o udruživanju to predviđa (npr. ako je postojanje trgovačkog društva ograničeno na određeno vrijeme), prema odluci skupštine dioničara, zbog stečaja (bankruptcy) i zbog drugog uzroka predviđenog propisima. U većini zemalja prestanak trgovačkog društva mora biti upisan u registar trgovačkih društava.
Trgovačko društvo koje je prestalo prethodno završivši svoje poslovanje likvidirano je (v. Liquidation). Prestanak bez likvidacije moguć je ako su sva imovina i sve obveze trgovačkog društva preneseni na drugo trgovačko društvo i ako to drugo trgovačko društvo preuzme sva prava i obveze prestaloga trgovačkog društva kao u slučaju spajanja (merger) ili apsorpcije.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž