Pojam
Povlašteni prijenos

Mogućnost premještanja poreznih olakšica, ili povlastica pri mirovinskim uplatama, iz jedne u drugu godinu, ili unatrag u fiskalnu godinu koja je završila, ili unaprijed u godinu koja još nije počela.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik