Pokriće obaveza

Sredstva za pokriće postojećih obveza su iznosi predviđeni u bilanci (balance sheet) trgovačkog društva s obzirom na obveze i na pasivu koji već postoje na dan izrade bilance. Tretman takvih sredstava za potrebe oporezivanja ovisit će o mogućnosti odbitka predviđenih izdataka i o važećim propisima koji reguliraju uvrštenje troškova u računovodstvenu godinu.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Bilanca
 2. Pokriće
 3. Trošak

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž